Crazy-dancie polkadot — beloved

Let me cherish what you preach,
What you preach,
What you preach;
Blessing mirrors kosy strich’
Cause it’s rich in puns.

Let me never be like that,
Sing like that,
Think like that,
Vslukh chitaya legky sled,
Resting in your palms.

Let me cherish what you were,
What I were,
If we were.
Let me perish v UKV
il’ v FM, ne spor’.

Golos moy neset volna,
I na vse
Vremena
Nam melodiya dana,
Yey smeleye vtor’.

Let me cherish what you preach,
What I preach,
What we preach.
Let me perish stitch by stitch,
You, old witch,
Ta-ta.
28 сентября 2010 год

Предыдущая запись ***
Следующая запись Больше_не_пойду_на_экологию

Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *